Get the Flash Player to see this player.
Concilia Information
Viktoriagatan 1
302 46 Halmstad
Växel: 035 – 299 90 00
office@concilia.se

Telefonintervjuer utförs i vår CATI-studio i Halmstad. Vi använder NIPO Softwares programvara men har även möjlighet att arbeta mot extern server. Vi utför såväl löpande mätningar som uppdrag av ad hoc karaktär. Telefonintervjuer ger en snabb och kostnadseffektiv fältinsamling av hög kvalitet.

Personliga intervjuer, eller face-to-face intervjuer, är för oss till exempel smak och förpackningstester. Här är det nödvändigt att lägga stor vikt vid praktiska detaljer och vi har många exempel på hur kreativt tänkande hjälpt oss att nå målgruppen.

Provintervjuer och utvärdering leder till förbättrad datakvalitet och mer kostnadseffektiv insamling. Vi ser det som en självklar del i alla insamlingar.

Vi tycker att rekrytering till fokusgrupper och djupintervjuer kräver ett extra mått av personligt engagemang och aktiv projektledning. Att snabbt agera på förändrade förutsättningar, och att vara lyhörd mot kund och målgrupp är viktiga beståndsdelar i ett lyckat rekryteringsuppdrag.

Våra kunder använder oss gärna tidigt i projekten så att vi kan bidra med åsikter från vårt, fältinsamlarens, perspektiv. Det kan gälla val av metod eller anpassning av formulär för att nå bästa resultat.

Rapportering och leverans varierar från enklaste formen av rådataleverans till mer anpassade rapporter för specifika ändamål. Vi tar fram den leveransform som passar era behov bäst.

 • Telefonintervjuer
 • Personliga intervjuer
 • Webbintervjuer
 • Postala enkäter
 • Rekrytering
 • Provintervjuer/utvärdering

 

 • Projektledning
 • Urvalshantering
 • Formulärkonsultation
 • Metodkonsultation
 • Kodning
 • Tabellkörning
 • Databearbetning
 • Rapportering